Hoogbegaafde sensitieve leerlingen

“Slim maar……..niet zichtbaar in resultaten, niet in staat aan het werk te gaan, lastig in de klas of thuis, wil niet meer naar school, overgevoelig, buikpijn, brutaal, druk of verlegen en teruggetrokken. Ergens weet u dat er meer in zit en een ander moment heeft u twijfels of de lat niet te hoog wordt gelegd. U maakt zich zorgen over het welbevinden van het kind. Wat kunt u daarmee als leerkracht en hoe gaat u als ouder hierover in gesprek met school? En hoe vormen we beleid en realiseren we vooruitgang als school?”

WijsSein staat voor het realiseren van verrijkend onderwijs voor (hoog)begaafde sensitieve leerlingen. Als deze kinderen niet tijdig worden gezien en aanvaard zoals zij zijn, dan gaan zij zich aanpassen. Zij zijn hiertoe in staat door hun capaciteiten. Aanpassen kan een strategie worden om bijvoorbeeld aansluiting te vinden.

Maar één ding staat dan vast: door de aanpassing wordt het voor leerkrachten en ouders lastig om de werkelijk aanwezige behoeftes en capaciteiten te zien. Laat staan te ontwikkelen. Er kunnen leer- en gedragsproblemen ontstaan. Dit laat het kind meestal zien. Gelukkig maar!

Door dit sein te zien, kan iedereen wijzer worden: de leerkracht, de ouder(s), het kind en ook andere leerlingen in de klas.
Wijs-Sein dus.

Sonja Morbé