Na het geven van de inleiding op de pagina Ouders geef ik hier graag de informatie hoe en waarover ik u kan adviseren en begeleiden.

Als ouder van een hoogbegaafd sensitief kind of kinderen kunt u tegen schoolgerelateerde vragen aanlopen:

 • Is mijn kind (hoog)begaafd en wat betekent dit voor school, wat mag ik verwachten?
 • (Hoog)begaafdheid wordt op school niet erkent, maar mijn kind loopt vast. Wat nu?
 • Hoe kom ik goed in gesprek met de leerkracht van mijn kind?
 • Wat is een Plusklas en wat kan ik daarin verwachten?
 • Is versnellen nu goed of niet goed?
 • Wat doe ik met de slechte werkhouding van mijn kind?
 • Hoe komt het dat de schoolresultaten tegen vallen, terwijl mijn kind het wel kan?
 • Wat doe ik met de overgevoeligheid in de klas?
 • Waarom is het begeleiden van het huiswerk zo’n drama?
 • Waarom lukt het mijn kind niet doelgericht te zijn, te focussen, emoties onder controle te houden en niks te vergeten zoals zijn schoolwerk?
 • Hoe kan het dat mijn kind geen enkele uitdaging aangaat of heel snel opgeeft?

Wijssein-3Deze vragen en vele andere vragen worden regelmatig aan mij gesteld. Hierin kan ik u in informatie voorzien en ook stap voor stap begeleiden om de situatie aan te pakken of te verbeteren.

De wens van ouders is vaak een gelukkig kind die ook op school zijn eigen potenties kan waarmaken en daarin gezien wordt. Soms wordt daar alles voor uit de kast gehaald: trainingen, medicijnen of een andere schoolkeuze.

Maar kent u de effecten hiervan op leerprestaties? Wist u bijvoorbeeld dat de verwachting van het kind zelf op zijn prestatie (bijvoorbeeld door zichzelf op voorhand een cijfer te geven) het hoogst gemeten effect heeft op de leerprestaties? Ook zeer hoog effect hebben: feedback, metacognitieve strategieën, versnellen en de relatie leerling-leraar. Vele malen hoger effect dan bijvoorbeeld huiswerk, klassengrootte, computerondersteunend onderwijs, motivatie of medicijnen. Waar investeert u en de school in?

Advies en begeleiding

Mijn begeleiding is altijd gericht op: 1. de omgeving van het hoogbegaafde sensitieve kind en 2. schoolgerelateerd. Dit betekent dat ik ouders, leerkrachten en scholen begeleid met vragen over de ontwikkeling van hoogbegaafde sensitieve leerlingen.

Mijn advies en begeleiding is grondig door de diverse opleidingen die ik heb gevolgd en de werkervaring in begeleiding van volwassenen en kinderen. Als specialist Gifted Education ben ik volledig thuis in de begeleiding van passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Tevens ben ik geregistreerd schildencoach in de innerlijke familie (systeemopstelling).

Een kort adviesgesprek duurt 1 uur en een uitgebreid adviesgesprek 2 uur. Het is mogelijk om van het gesprek een verslag te ontvangen met achtergrond informatie. Mocht u na het advies begeleiding willen, dan bepalen we samen hoeveel begeleiding nodig is.

Voor de kosten verwijs ik u naar de pagina Tarieven Ouders en de pagina Tarieven Scholen.

Voorbeelden advies

 • Versterken van vaardigheden | executieve functies: doelgericht gedrag, volgehouden aandacht, (werk)geheugen, planning & prioriteit stellen, organisatie, time-management, zelfreflectie (metacognitie), taakinitiatie (beginnen), flexibiliteit emotie-regulatie en respons-inhibitie (geduld hebben met aandacht vragen).
 • Leren-leren: hoe het leren zich ontwikkeld en ondersteund kan worden, leerstrategieën geleerd kunnen worden, hoe geduld op te brengen bij huiswerkbegeleiding.
 • Passend onderwijs: de lesstof compact aanbieden, aanvullende verrijkende lesstof, versnellen (bijvoorbeeld klas overslaan), andere leerdoelen voor uw kind
 • Versterken van positieve overtuigingen: begeleiding van de negatieve overtuigingen over leren (ik kan het niet), het zelfbeeld, angst of zorggedachten, faalangst, hoogsensitiviteit.
 • Onderpresteren: oorzaak en aanpak op structureel onder niveau werken.
 • Communicatie: regie nemen over gedrag, handelen, communicatie in relatie tot anderen (leerkracht, kind, school): haal het beste uit jezelf en anderen.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. Mocht uw adviesvraag er niet tussen zitten, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Voorbeelden begeleiding

 • Eén op één begeleiding: met ouder en/of leerkracht
 • Observatie in de klas: leerkracht en leerling(en)
 • Observatie thuis: ouders en kind(eren)
 • Schoolbrede begeleiding: van beleid tot uitvoering
 • Co-teaching Plusklas
 • Teambegeleiding op school

praktijk haardDit zijn slechts een aantal voorbeelden. Mocht uw begeleidingsvraag er niet tussen zitten, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.