Na het lezen van het begrip hoogbegaafd sensitief op de pagina Hoogbegaafd sensitief volgen hieronder meer begrippen en uitleg.

[Aan deze pagina wordt nog gewerkt]

Automatiseren

Beelddenken

Compacten

Didactische leeftijd (DL) en didactische leeftijd equivalent (DLE)

Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH)

Executieve functies

 • werkgeheugen
 • planning – prioriteiten stellen
 • organisatie
 • timemanagement
 • metacognitie
 • emotieregulatie
 • respons-inhibitie
 • volgehouden aandacht
 • taakinitiatie
 • doelgericht gedrag
 • flexibel

Faalangst

Feedback

Frustratie-tolerantie

Hiaten

Hoogbegaafdheid

Hoogsensitief

Intelligentie quotient (IQ)

Klassenmanagement

Leerdoelen

Leren Leren – Leren denken – Leren leven

Mindset: fixed or growth

Perfectionisme

Plusklas

Onderpresteren

Ontwikkelingsvoorsprong

Overexitabilities

Signaleren

Twice exeptional

Verrijken: verbreden of verdiepen

Versnellen