Steeds meer scholen, schoolbesturen of samenwerkingsverbanden besteden aandacht aan beleid en uitvoering van onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De overheid wil ook aandacht voor de zogenaamde toptalenten. Het voorkomt verveling en onderpresteren, aldus staatssecretaris OCW Sander Dekker.

HU-14De valkuil is het starten met de aanschaf van een methode of materiaal zonder zicht te hebben op de specifieke leerdoelen, benodigde kennis en passende integratie in of buiten de klas. En nog belangrijker: de begeleiding van de leerkracht hierin en de relatie tussen leerling en leerkracht.

Biedt uw school al goede basisondersteuning voor passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen? Of reageert uw school nog re-actief of leerkracht-afhankelijk op de onderwijsbehoeftes van deze leerlingen? Of wilt u juist meer gaan bieden dan de basisondersteuning? Voor al deze vragen kunt u terecht bij WijsSein.

Het beleid wordt samen met elkaar gemaakt, besloten en geïmplementeerd: ten behoeve van de ontwikkeling van het potentieel van hoogbegaafde sensitieve leerlingen. De uitvoering slaagt pas als iedereen meedoet: leerkracht onafhankelijke beleidsuitvoering.

HU-9Het doorlopen van een aantal overzichtelijk stappen gericht op de inhoudelijke specifieke keuzes én een efficiënt proces helpen u bij het ontwikkelen van een goed beleidsplan voor hoogbegaafde leerlingen binnen één schooljaar.

 

Uw voordeel om dit samen met mij te doen:

  1. Met mijn meer dan 20 jaar ervaring met beleid en projecten zorgt voor een snel, gestructureerd en resultaatgericht proces zonder menselijke belangen uit het oog te verliezen. Ik werk met een team op school, een schoolbestuur en/of het samenwerkingsverband. En ik schrijf ook alles uit: dat scheelt u veel tijd!
  2. Mijn specialistische kennis en ervaring in verrijkend onderwijs voor hoogbegaafde sensitieve leerlingen, waar ik dagelijks mee bezig ben, zorgt voor up to date informatie om de juiste, passende schoolkeuzes te maken zonder het wiel zelf uit te moeten vinden. Bovendien kan ik materialen beschikbaar stellen en een beroep doen op een specialistisch netwerk.

Mijn werkwijze

Projectplannen, beleidsplannen of adviesnotities vragen elke keer weer om te kijken naar de beste aanpak. Afhankelijk van de vraag en de situatie. Procesmatig en in afstemming met alle betrokkenen begeleid ik gestructureerd en met sterk analytisch, praktisch en creatief inzicht naar de gewenste uitkomst.

Globaal zijn dit de stappen:
1. Intake: afstemming over de gewenste inhoud van het plan of de adviesnotitie
2. Planning: inzicht in de benodigde uren, overleggen en deadline van (deel)resultaten
3. Uitvoering: werksessies! Ik stel de kritische vragen, begeleid het proces, voeg specialistische kennis toe aan de discussie, deel ervaringen en best pratices en tot slot schrijf ik ook alles uit in een helder leesbaar plan of notitie.
4. Definitieve oplevering van het plan of de adviesnotitie (na verwerking van feedback).

mindmap-hb-onderwijs

Wie maken op dit moment een plan met mijn begeleiding?

  • Samenwerkingsverband Drechtsteden
  • Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen, Maassluis
  • Voltijds onderwijs hoogbegaafde leerlingen basisschool Athena – Drunen
  • Voltijds Christelijk onderwijs hoogbegaafde leerlingen basisschool ’t Speel-Kwartier – Veenendaal
  • Openbare basisschool De Cirkel – Utrecht
  • Expertise platform Hoogbegaafdheid – schoolbesturen Scala en Willem van Oranje

NB. Ik hou mijn website niet dagelijks bij………..dus dit lijstje kan er inmiddels alweer anders uitzien.