“Elke leerling heeft het recht elke dag iets nieuws te leren. Ook de hoogbegaafde sensitieve leerlingen hebben het recht om hun onderwijstijd nuttig te besteden door dagelijks te kunnen leren op eigen leerniveau, in eigen leertempo en met welbevinden in verbinding met andere (ontwikkelingsgelijke) leerlingen. Zonder schaamte.

Deze leerlingen mogen hun potentieel bij aanvang van de basisschool ontwikkelen en naar verwachting resulteert dit in een schooladvies op Vwo niveau, passend bij het hoogbegaafde potentieel. Bovendien ontwikkelen deze leerlingen ook passende (levens)vaardigheden voor het volgen van wetenschappelijk onderwijs (Vwo en Wo) en hun levensgeluk.”

Dit is de missie van WijsSein.

Passend onderwijs en onderpresteren

In het huidige onderwijs is dit namelijk niet vanzelfsprekend voor hoogbegaafde sensitieve leerlingen. De onderwijsraad heeft in haar onderzoek uit 2007 geconstateerd dat 64% van de hoogbegaafde leerlingen een Vwo advies ontvangt na de basisschool. Dit getal kan mogelijk lager liggen: want de onderpresterende en/of niet IQ-geteste hoogbegaafde leerlingen zijn niet meegenomen in de doelgroep. En uit PRIMA cohortonderzoek VI 1994- 2005 blijkt dat slechts 39% van de hoogbegaafde leerlingen een Vwo advies ontvangt.

Als je dit vergelijkt met voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, dan is er nog veel winst te behalen. Bij voltijds afdelingen worden namelijk percentages gehaald van zeker 95%. Wat ze in huis hebben, komt er ook uit. Een ander onderwijsprogramma heeft effect. De leerlingen behalen de kerndoelen in 20-30% van de tijd en volgen voor 70-80% aanvullend programma.

En dan hebben we nog niet gesproken over het welbevinden en het geluk dat te bereiken valt als je je eigen potentieel mag ontwikkelen. In eigen leertempo, op eigen niveau en in verbinding met anderen.

Is het mogelijk om in de reguliere klas de missie te volbrengen? Ja en nee. Er is zeker resultaat te bereiken in iedere klas. Maar dit is wel afhankelijk van het onderwijsbeleid van school, de omstandigheden in de klas, de kennis en de vaardigheden van de leerkracht.

Er zijn twee stappen belangrijk: 1. ontwikkel onderwijsbeleid (ook) voor deze leerlingen en 2. een opleiding meer- en hoogbegaafdheid voor leerkrachten. Voor het ontwikkelen van het onderwijsbeleid is meer informatie te vinden op de pagina Beleid en Advies. Hieronder vind je de informatie over de opleiding meer- en hoogbegaafdheid.

Opleiding meer- en hoogbegaafdheid

De opleiding meer- en hoogbegaafdheid bij WijsSein start met het krijgen van inzicht en het kunnen signaleren van de leerlingen (module 1). Om vervolgens te bepalen welk leerdoel bereikt moet worden en hoe dit een doorgaande leerlijn kent (module 2). Maar zonder een goede empathische relatie met de leerling en kennis van zijn/haar behoeften en gevoeligheden (pedagogische sensitiviteit) kom je er niet. Dus ook dit komt aan bod (module 3). En dan komen we bij het kennis nemen van een goede aanpak: oftewel het vaardig worden in het ‘doen’ (module 4). Tot slot nog een andere zeer gewenste module voor leerkrachten: tijd om ook voorbereidingen te treffen die nodig zijn voor de uitvoering. Bijvoorbeeld lessen maken, inrichting klassenmanagement of het ontwikkelen van een beleidsplan (module 5).

Hieronder worden de vijf modules van de opleiding meer- en hoogbegaafdheid genoemd met achterliggende informatie.

Module 1: Inzicht en signaleren van hoogbegaafde sensitieve leerlingen
Module 2: Doelgericht leren en doorgaande leerlijn voor hoogbegaafde sensitieve leerlingen
Module 3: Empathie en relatie voor / met hoogbegaafde sensitieve leerlingen
Module 4: Aan het werk met hoogbegaafde sensitieve leerlingen
Module 5: Lerend ontwikkelen van onderwijs voor hoogbegaafde sensitieve leerlingen

Zelf-test

Wil je kijken wat je kunt leren in de opleiding meer- en hoogbegaafdheid? Doe dan: de zelf-test.

Registerlaar

Alle modules zijn goedgekeurd in Registerleraar.

Module 1 = 28 RU
Module 2 = 28 RU
Module 3 = 42 RU
Module 4 = 56 RU
Module 5 = 42 RU

Het totaal van alle modules is 196 RU.
Het doel van Registerleraar is blijvend professionaliseren als leerkracht. Op jaarbasis 40 RU halen (160 RU gedurende 4 jaar).

HU-11