Na het geven van de inleiding op de pagina Scholen vertel ik graag meer over mijn aanbod in ouderbijeenkomsten op school. De ontwikkeling van een kind gebeurt immers niet alleen op school, maar ook thuis. Ouderbetrokkenheid is van belang.

Wijssein-1Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen leerkracht en ouders ten behoeve van het kind. Een verandering komt alleen tot stand als de omgeving van het kind daarbij ook ondersteunend kan zijn. Het kan zeer nuttig zijn om deels over dezelfde kennis en inzichten te beschikken, zodat het maken van afspraken, de gesprekken en de gezamenlijke ondersteuning van het kind goed verloopt.

Voorbeelden van ouderbijeenkomsten op school:

 • Wat is hoogbegaafdheid?
 • Overtuigingen op leren – fixed / growth mindset (ik kan het niet of nog niet)
 • Onderpresteren – motivatie
 • Executieve functies: voor doelgericht gedrag, focus en impuls beheersing
 • Faalangst en perfectionisme
 • Werking van hersenen, leren leren en leren denken
 • Overexcitabilities – hoogsensitiviteit
 • Plusklas
 • Kleuters en de ontwikkelingsvoorsprong
 • Leerdoelen hoogbegaafde leerlingen
 • Compacten, verrijken, versnellen
 • De relatie en communicatie tussen leerkrachten, ouders, (hoog)begaafde leerlingen

ouders2