gedicht3

Help mij het zélf te doen

‘Help mij het zelf te doen’ is een uitspraak van Maria Montessori. Zij heeft daarmee haar uitgangspunt willen samenvatten: elk kind heeft een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing. Maar wat als u dit helemaal niet (meer) ziet bij uw kind?  Hoe kunt u helpen als u zelf veel vragen en zorgen heeft in de ontwikkeling van uw kind? En hoe werkt u hierin samen met de school van uw kind?

Bij (hoog)begaafde sensitieve kinderen en hun ouders spelen vaak nog andere specifieke behoeften én mogelijkheden mee, die niet altijd worden herkend of erkend. Dit gebeurt thuis én op school. Vaak is dit ook belast met de nodige vooroordelen en overtuigingen. Deze onwetendheid leidt regelmatig tot een laag zelfbeeld, gemiste kansen, verdriet, opgebrand raken of eenzaamheid: niet alleen bij het kind, vaak ook bij de ouders zelf.

Er zijn volop boeken over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en onderwijs. Het internet geeft veel tips. Toch blijkt uit gesprekken met ouders, dat dit niet altijd de brug slaat naar een goede toepassing en oplossing richting school. En dit is zo belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Bij mij kunt u terecht voor ondersteuning van school-gerelateerde vragen in relatie tot uw (hoog)begaafde sensitieve kind of kinderen.

Ik begeleid u en de school daarin. De ondersteuning is tijdelijk en gericht op het zelf gaan doen: de leerkracht, de ouder en natuurlijk uw kind.

ouders2