Wilt u als schooldirectie of bestuur weten hoe beleid, professionalisering en onderwijs ingericht kan worden voor (hoog)begaafde sensitieve leerlingen?

Of wilt u als leerkracht deze leerlingen kunnen signaleren, handelingsvaardig worden in het geven van passend onderwijs aan deze leerlingen en het voeren van gesprekken met de ouders?

Of zoekt u een spreker voor ouderbijeenkomsten op school over diverse thema’s van hoogbegaafdeheid?

HU-8Mijn ervaring is dat een investering in passend onderwijs voor hoogbegaafde sensitieve leerlingen niet beperkt blijft tot deze groep leerlingen. Veel kennis en vaardigheden binnen het thema hoogbegaafdheid zijn ook in te zetten voor diverse andere leerlingen. Onderpresteren komt niet alleen bij hoogbegaafde leerlingen voor. Faalangst ook niet en het ontwikkelen van doelgericht gedrag (executieve functies) ook niet. Om maar wat te noemen.

De hele klas heeft dus baat bij een leerkracht die deze kennis en vaardigheden bezit.

Met de specialistische kennis en vaardigheden is het ook mogelijk verrijkingslessen te verzorgen binnen een passend klassenmanagement, zodat ook hoogbegaafde leerlingen belangrijke leerervaringen op doen en hun potenties kunnen waarmaken. Voor nu en later.