Steeds meer leerkrachten willen passend onderwijs bieden voor hoogbegaafde leerlingen, zodat ook deze leerlingen zich kunnen ontwikkelen met hun potentiële vermogens. Maar zeker zo belangrijk: dat deze leerlingen de gelegenheid krijgen belangrijke leerervaringen op te doen zoals ieder kind.

Toch zegt 73% van de leerkrachten zich niet capabel te voelen om (hoog)begaafde leerlingen te helpen. De meeste leerkrachten beheersen de basisvaardigheden goed, maar voor complexe vaardigheden ligt dat anders (Bakker & Busato). Meer dan de helft van de leraren in het basisonderwijs heeft moeite met het geven van feedback en met het afstemmen van instructie op de verschillen tussen leerlingen. Deze vaardigheden zijn (mede) bepalend om goed les te kunnen geven aan de hoogbegaafde leerlingen.

Professionaliseren kan op verschillende wijze:

 • Studiedag – intervisie | supervisie – lezing
 • Cursus onderdelen meer- en hoogbegaafdheidsspecialist
 • Opleiding meer- en hoogbegaafdheidsspecialist

Studiedag – intervisie | supervisie – lezing

Het is mogelijk om door mij een studiedag, lezing, inspiratie of intervisie | supervisie bijeenkomst te laten verzorgen. We maken dan samen een invulling gebaseerd op jullie wensen. Hieronder geef ik een aantal thema’s weer die regelmatig worden gevraagd.

Voorbeelden van thema’s:

 • Wat is hoogbegaafdheid?
 • Signalering van (hoog)begaafde leerlingen
 • Doelgroep bepalen en doelen stellen binnen de school
 • Kleuters en de ontwikkelingsvoorsprong
 • Leerdoelen van hoogbegaafde leerlingen
 • Compacten, verrijken, versnellen van de lesstof
 • Materialen en verrijkingslessen ontwikkelen voor (hoog)begaafde leerlingen
 • Klassenmanagement voor (hoog)begaafde leerlingen
 • Onderpresteren – motivatie
 • Plusklas
 • Beleid
 • Pedagogische sensitiviteit
 • Overtuigingen op leren – fixed en growth mindset (ik kan het niet / nog niet)
 • Executieve functies: voor doelgericht gedrag, focus en impuls beheersing
 • Faalangst en perfectionisme
 • Werking van hersenen, leren leren en leren denken
 • Overexcitabilities – hoogsensitiviteit
 • De relatie en communicatie als leerkracht met ouders en (hoog)begaafde leerlingen

HU-7HU-21

Cursus of opleiding

Er zijn ook cursussen om te professionaliseren in meer- en hoogbegaafdheid. Deze zijn los te volgen of als volledige opleiding. De cursussen kennen een logische samenhang: de voorgaande cursus is van belang om de aansluitende cursus te volgen.

De cursus start met het krijgen van inzicht en het kunnen signaleren van de leerlingen (cursus 1). Om vervolgens te bepalen welk leerdoel bereikt moet worden en hoe dit een doorgaande leerlijn kent (cursus 2). Maar zonder een goede empathische relatie met de leerling en kennis van zijn/haar gevoeligheden, specifieke onderwijsbehoefte & pedagogische sensitiviteit kom je er niet. Dus ook dit komt aan bod (cursus 3). En dan komen we bij het kennis nemen van een goede aanpak: oftewel het vaardig worden in het ‘doen’ (cursus 4). Tot slot nog een andere door leerkrachten gewenste module: tijd om ook voorbereidingen te treffen die nodig zijn voor de uitvoering. Bijvoorbeeld lessen maken, inrichting klassenmanagement of het ontwikkelen van een beleidsplan (cursus 5).

Meer informatie over de cursus: cursusinformatie.

Meer informatie over de opleiding: opleidingsinformatie.

HU-3

HU-11