shutterstock_214772611“Bij deze wil ik een terugkoppeling geven op de lessen van Sonja, die zij ons heeft gegeven. Ik vond dat Sonja een prettige manier van overdragen van al haar kennis heeft. Ze doet het rustig en het blijkt dat ze veel van het onderwerp Hoogbegaafdheid en beleidsvorming af weet. Ik vind dat deze cursus een proces van bewustwording is. Sonja heeft er zeker toe bijgedragen dat mijn professioneel handelen gerichter is geworden. Ik voel wel dat ik er nog niet ben, zeker als het gaat om het verwoorden in het beleidsplan. Hierop heeft Sonja mij wel voldoende feedback gegeven. Bedankt voor de lessen en tot ziens!”

“Sonja’s lessen waren van het begin tot het eind boeiend. Alles was zeer interessant. Ik vond het een plezier om naar de bijeenkomsten van de opleiding te gaan. Wat ik zeer waardeer in Sonja is haar snelle reactie op de mail. Ze antwoordt vrijwel direct en ze geeft meteen een positieve feedback op de ingeleverde beleidsstukken. Presentaties zijn boeiend. Ze straalt rust uit en ze heeft een prettige stem om naar te luisteren. Ik vond het fijn dat haar feedback op de beleidsplannen met een positieve insteek geschreven is. Het is fijn om te lezen wat je goed hebt gedaan. Verder geeft ze duidelijke tips over hoe nu verder.”

“De verdieping van de theorie gelinkt met praktisch voorbeelden m.b.t modellen, matrix, filmpjes, titels boeken waren erg fijn. Je hebt een talent om iets ‘ogenschijnlijks ingewikkelds’ in hapklare taal uit te leggen, waardoor het begrijpelijk wordt. Geen punten tot verbetering. Heldere presentatie m.b.t. PowerPoint.”

“Sonja heb ik ervaren als een rustig persoon, die openstaat voor ideeën en haar werk serieus neemt. Ik vond het fijn dat Sonja snel op vragen in mailtjes antwoord. De cursusavonden heb ik prettig ervaren. De tijd vloog voorbij. Sonja neemt de tijd voor iedereen. En haar overdracht is prima. Ook haar feedback op het beleidsplan is duidelijk en de opmerkingen zijn terecht. Het was wel veel in één keer, maar ik kon er wel mee aan de slag. Sonja heeft het prima gedaan. Bedankt!”

“Ik wil nog even laten weten hoe intens ik genoten heb van de studiedag donderdag! De inhoud was heel boeiend, maar vooral ook de manier waarop jij dat brengt Sonja; dit is geen kennisoverdracht, zoals ik die gewend was in de collegebanken. Ik heb de hele dag ervaren als het samen delen van zuivere, doorleefde wijsheid, prachtig! Het heeft me diep geraakt en enorm geïnspireerd….”

HU CTT“Naar het oordeel van de commissie is de aanvraag tot toetsing en registratie van post-HBO opleiding Specialist Hoogbegaafdheid & differentiatie helder en goed beschreven. Het curriculum is inhoudelijk ‘op niveau’. Fraai aan deze opleiding is dat de deelnemer kan leren op zijn/haar eigen niveau aangezien de opleiding de leerattitude en de groei van de student meet. Dit is een fraaie insteek die past bij de uitgangspunten en de doelen van de opleiding die beogen dat de studenten ook op die manier te werk gaan met hoogbegaafde kinderen. Ook de literatuurlijst laat niets te wensen over. Kortom: uitdagend, inspirerend, inhoudelijk goed op niveau. Het oordeel over deze opleiding is zonder voorbehoud positief.”
CPION beoordeling door toetsingscommissie van de post-HBO opleiding Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie Hogeschool Utrecht – ontwikkeld door Mirjam Zevenboom en Sonja Morbé

HU-2