Blijf op de hoogte en ontvang:
=

Praktische tips en adviezen

=

Handige documenten

=

Aanbiedingen

 

Ja, ik wil dit graag ontvangen!

Klik op onderstaand knop om je in te schrijven.

Op welke vragen wil jij een antwoord

t

Is onze basisondersteuning op orde? En is dit genoeg voor alle (hoog)begaafde leerlingen? Passend onderwijs vraagt om onderwijs op verschillend niveau en afgestemd op verschillende onderwijsbehoeftes. Het is voor ons niet helder of wij dit bieden voor onze (hoog)begaafde leerlingen. Het is zoeken naar een kader om dit in beeld te krijgen. Wat doen we al goed en waar kan het beter?

t

Met welke visie en doelstelling realiseren we passend onderwijs? Hoe nemen we de doelgroep (hoog)begaafde leerlingen hierin mee? We willen investeren om ook het potentieel van (hoog)begaafde leerlingen te laten ontwikkelen. Het is zoeken naar de juiste aanpak en structuur. We missen ook de kennis om goede keuzes te maken. Welke stappen kunnen we het beste nemen?

t

Hoe leren we los te laten bij het compacten en verrijken van de lesstof? Is versnellen nu wel of geen goed idee? We missen de onderbouwde kennis. Onze leerkrachten hebben op de Pabo niet het benodigde onderwijs gekregen. We worstelen dus met het goed begeleiden van onze (hoog)begaafde leerlingen. Hoe gaan we dit in of buiten de klas doen?

Onderzoek, beleid en scholing

R

Onderzoek geeft inzicht

Met inzicht kom je een stap verder. Dit kun je bereiken met (kort) onderzoek. Je weet bijvoorbeeld of de (hoog)begaafde leerlingen structureel worden gesignaleerd. Je weet of de basisondersteuning wordt geboden: door iedere leerkracht aan elke (hoog)begaafde leerling. Je hebt in beeld waar specialistische ondersteuning aanwezig is. Het is waardevol te weten wat goed gaat en waar verdere ontwikkeling nodig is.

R

Beleid geeft focus

Met focus krijg je richting en helderheid. Dit kun je bereiken door een (beleids)plan te maken. Je vormt een eigen inspirerende visie om passend onderwijs te realiseren voor jullie (hoog)begaafde leerlingen. Iedereen weet ook wat de bedoeling is: wat doen we wel en wat doen we (nog) niet. Ook heb je zicht op de risico’s en hoe je hierop kunt handelen. De resultaten bereik je stap voor stap met een realistische planning én begroting.

R

Scholing maakt je bekwaam

Met een bekwaam team kunnen ook de (hoog)begaafde leerlingen gaan leren op school. Dit bereik je met scholing. Je ziet weer een stijgende leerlijn én welbevinden. Studiedagen, een jaaropleiding of online leren zorgen voor kennis en vaardigheden. Op basisniveau, gevorderd of specialistisch niveau. Jullie (hoog)begaafde leerlingen zijn gemotiveerd om hun potentieel te ontwikkelen in verbinding met anderen.

Ik heb zó veel zin om met onze HB-kinderen aan de slag te gaan.

Ik wil laten weten hoe intens ik genoten heb van de studiedag. De inhoud was heel boeiend, maar vooral ook de manier waarop jij dat brengt, Sonja.

Je hebt een talent om iets in hapklare taal uit te leggen.

Sonja handelt snel en adequaat. Zij is zeer consciëntieus, werkt zeer gestructureerd en blijft meedenken over alternatieve mogelijkheden.

"Leerkrachten weten dat elk kind zich kan ontwikkelen, maar niet met hetzelfde onderwijs"

Gelijke kansen door ongelijk onderwijs: daar geloof ik in. Ieder kind mag zijn potentieel ontwikkelen en dit kan niet door ieder kind hetzelfde onderwijs te geven. Dit vinden we logisch voor kinderen met een flinke achterstand. Dit is ook logisch voor kinderen met een flinke voorsprong.

Ik ben werkzaam als specialist hoogbegaafdheid. Mijn opdrachtgevers zijn onder andere samenwerkingsverbanden, besturen, scholen en opleidingsinstellingen. Ik verricht onderzoeken, zet projecten op, ontwikkel beleidsplannen, geef opleidingen en studiedagen. Ook richt ik voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in of begeleid ik scholen naar een volgend niveau.

 

Jaaropleiding specialist hoogbegaafdheid

Verrijkend onderwijs (te) vrijblijvend

Onlangs las ik onderstaand bericht met een hulpvraag van een leerkracht:‘Door omstandigheden kunnen wij onze plusklas niet meer voortzetten, maar ik wil wel dat deze kinderen in de klas de goede begeleiding krijgen. En het juiste werk, maar het moet niet...

Lees meer

Compacten en verrijken

Binnen een Facebook groep las ik laatst de volgende vraag van een leerkracht:‘Tips gevraagd voor een leerling bij ons in groep 4. Wij hebben op school wel een plusklas: voor leerlingen vanaf groep 5. Een groep versnellen is voor deze leerling niet...

Lees meer

hoogbegaafd en saaie dingen doen

Op een eerder geschreven blog kregen wij een reactie van een moeder. De moeder schreef dat ze het volgende te horen krijgt van de leerkracht van haar kind:“Hoogbegaafde kinderen moeten leren dat het leven niet altijd zo gaat als ze willen. Soms is het...

Lees meer