“Jongens, we moeten gaan, pak je spullen!” roept moeder naar beneden. Nog even snel de was uit de droger. In gedachten denkt moeder: “Laat ik de volle wasmand mee naar beneden nemen voor straks en nu nog mijn tas. Heb ik nu alles voor mijn werk?” ………..KadengBoemPatsPlof!!………..
“Jee, wie van jullie heeft hier op de trap zijn schoenen laten slingeren!! Zo gebeuren er ongelukken!!”. Moeder ligt onder aan de trap en heeft zich pijnlijk bezeerd. Ze struikelde over de schoenen op de trap.

Is de moeder nu gevallen door het ‘slordige’ gedrag van de kinderen? Of is de moeder gevallen door haar eigen gecreëerde onoverzichtelijkheid: in alle haast met een volle wasmand? Een andere boeiende vraag is: wat had de moeder gedacht als ze succesvol de trap was afgekomen? Komt dit succes dan door de kinderen, die de schoenen netjes aan de kant van de trap hebben gelegd? Of komt dit succes door de moeder, die op tijd de schoenen zag liggen en er langs liep?

Ook kinderen doen leerervaringen op met falen. Sommige kinderen kunnen dit tijdens het leren op school ook regelmatig meemaken en leren. Andere kinderen komen dit tijdens hun schoolperiode in beperkte mate tegen, omdat bijvoorbeeld het leren op school makkelijk gaat. In de laatste situatie bestaat er een kans op faalangst.

Om te voorkomen dat dit belemmerend gaat werken, is het de moeite waard te onderzoeken hoe kinderen daarover denken. Voor een deel ontstaat faalangst in bijzijn van anderen. Als je een rekensom niet begrijpt en je moet vragen om uitleg, dan weet iedereen, dat jij het niet begrijpt. Hulp vragen wordt als falen gezien.

Er is nog een andere manier, waarop faalangst kan ontstaan. Dit heeft te maken met jouw stijl van leren. Als je ‘top-down’ leert, dan probeer je te begrijpen waar iets over gaat. Als je iets direct begrijpt, dan let je niet meer op de betekenis van details.

Bijvoorbeeld: je begrijpt een verhaal tijdens de KOO les (Montessori: Kosmisch Onderwijs en Opvoeding), maar het lukt je niet de definitie te geven van ‘geografie’. Als kind voel je feilloos aan: als ik het allemaal zo goed begrijp, waarom kan ik dan de woorden niet uitleggen? Dit had ik toch moeten weten? Het gevolg kan zijn, dat je deze lastige woorden gaat vermijden, want dan komt niemand er achter. Faalangst.

Het kind kan succes en falen aan zichzelf toeschrijven, maar ook aan een ander. Net als het voorbeeld van de moeder, die van de trap valt. Ontdek eens bij je kind hoe hij of zij zichzelf beoordeeld. Dit kan in verschillende situatie anders zijn, maar vaak is er een voorkeur.

Succes verzekerd ;-) !

Succes door zichzelf Succes door een ander
Falen door eigen schuld A. Ontwikkelgericht B. Martelaar
Falen is andermans schuld C. Narcist D. Slachtoffer