Hoogbegaafd en ongelukkig

Hoogbegaafd en ongelukkig

Deze week was ik op een school. De leerkracht vertelde mij dat zij gelezen had dat (hoog)begaafde kinderen vaker ongelukkig zijn. Nu wil de school graag samen met ouders signaleren: ‘samen zien we meer en kunnen we meer’. Voor de ontwikkeling, het welbevinden en de...