We zitten met 8 leerkrachten aan tafel: voor intervisie. Een leerkracht brengt een casus in van een hoogbegaafde leerling. Zij eindigt de casus met een algemene constatering. Deze luidt als volgt:

‘Wat ik steeds meer en vaker merk, is dat onze hoogbegaafde leerlingen op toetsen (en dan met name de citotoetsen) beneden hun niveau scoren. Ik heb het hier ook veel over met collega’s. Ik denk dat het te maken heeft met werkhouding, te moeilijk denken en het eigenlijk te makkelijk vinden. Hoe kunnen we dit verbeteren?

Intervisie is met name geschikt om je blik te verruimen (deel 1 van dit blog) en bij uitstek geschikt om zelf blikopeners te vinden (deel 2 van dit blog). Dit blog bestaat dus uit twee delen en hieronder volgt het eerste deel.