Onlangs gaf ik een studiemiddag op een school. Een leerkracht gaf aan dat er wel verschil zit tussen leerlingen die onderpresteren en leerlingen die gewoon lui zijn. Ik vroeg haar om een concreet voorbeeld uit haar praktijk te geven en dit verschil toe te lichten. Ze gaf het volgende voorbeeld.

‘Ik heb twee hoogbegaafde leerlingen in de klas. Twee jongens. Eén jongen maakt altijd al het werk, wat af moet zijn. Een andere jongen doet dit niet. Deze jongen vertikt het altijd om het werk te doen wat nu eenmaal gemaakt moet worden. En als je hem daarop aanspreekt, dan reageert hij onverschillig. Dit is geen onderpresteren, dit is gewoon niet doen wat je moet doen. En we moeten allemaal dingen doen, die we nu eenmaal moeten, toch? Dus hij ook!’ ….(de leerkracht kijkt rond in de groep voor bevestiging).