Hoogbegaafde leerlingen leren te weinig

Uit onderzoek blijkt dat we in Nederland nog moeite hebben om passend onderwijs te bieden voor (hoog)begaafde leerlingen. Deze leerlingen leren niet of te weinig op school. Dit heeft gevolgen voor hun welbevinden en toekomst.

Willy de Heer heeft 7 jaar onderzoek gedaan. Dit resulteerde per september 2017 in een omvangrijk proefschrift: “Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs. Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden”. Zij vond dominante overtuigingen in Nederland, waardoor een negatieve attitude ten aanzien van (hoog)begaafde leerlingen ontstaat en ten aanzien van aan hen aangepast onderwijs.

 

;

Emotioneel verzet

Er bestaat emotioneel verzet tegen aangepast onderwijs voor de zogenoemde ‘intellectuele elite’. Dit wordt gevoeld als voortrekken. De ‘gelijkheid troef’ oftewel iedereen is gelijk, is de politieke trend. Er wordt gedacht dat heterogene groepen voor elke leerling beter is. Dit stagneert onderwijs met ontwikkelingsgelijken.

;

Extra aandacht is niet nodig

Er is geen specifieke aandacht nodig, want hoogbegaafde leerlingen komen er wel. Extra aandacht geven aan deze leerlingen gaat ten koste van de andere leerlingen. Er wordt gedacht dat andere leerlingen de begeleiding harder nodig hebben. Dit stagneert een stijgende leerlijn voor de hoogbegaafde leerlingen om hun potentieel te ontwikkelen.

;

Vroeg wijs is vroeg zot

De doctrine ‘vroeg wijs, is vroeg zot’ is hardnekkig. Dit betekent dat we het als schadelijk zien voor de toekomst van hoogbegaafde kinderen om ze op jonge leeftijd ‘wijs’ te maken. Dit stagneert het vroeg signaleren (peuters/kleuters), extra stimuleren of diverse vormen van versnellen.

WijsSein onderzocht bij 500 scholen:

meer dan 70% van de scholen biedt nog géén basisondersteuning

1 op de 5 scholen ziet begaafde leerlingen vroegtijdig uitstromen

1 op de 4 ouders van een begaafd kind is niet tevreden over het benodigde onderwijs

Wil je onderzoek doen en/of een goed plan?

Met onderzoek kun je de huidige status en de gewenste ambitie in kaart brengen.

Maak gebruik van de vragenlijsten van WijsSein. Om het schoolprofiel te onderzoeken, kennis en vaardigheden van leerkrachten te meten en de oudertevredenheid te peilen. Natuurlijk zijn de vragen gericht op de realisatie van passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen in jullie situatie of omgeving.

Met een (beleids)plan krijg je focus op basis van gemaakte keuzes: van idee naar realisatie.

Maak gebruik van de informatie, formats, ervaring en de structurele aanpak van WijsSein. Hiermee ga je efficiënter, effectiever en op een leuke wijze aan de slag met het maken van een (beleids)plan. Een inspirerend, gedragen en helder plan komt gegarandeerd af. De doorlooptijd bepalen jullie: 6 weken, 4 maanden of een heel schooljaar.

G

Maak een start met beleid!

 • maak je eerste hoofdstuk beleid af
 • ik bied je structuur en praktische informatie
 • je krijgt video’s, voorbeeldteksten, werkagenda en een format
 • je kunt hiermee één hoofdstuk van je beleid volledig schrijven
 • geschikt voor een nieuw of een te herzien beleidsplan
 • WijsBeleid 2.0 introductie is helemaal gratis!

Schrijf je hieronder in en ontvang in je mail direct de toegang.

Herken je één van onderstaande situaties?

;

Onze basisondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen is een gatenkaas. Sommige leerkrachten signaleren wel, anderen niet. We hebben wel een plusklas, maar we compacten en verrijken niet consequent in elk leerjaar. Het is afhankelijk van de leerkracht of een (hoog)begaafde leerling passend onderwijs krijgt. We hebben onvoldoende zicht op wat wel en niet goed gaat.

;

Plannen maken kost zoveel tijd. Het is geen leuke klus om te doen. We zoeken formats en goede voorbeelden, maar andere scholen delen niet zomaar hun aanpak. Er zijn weinig mensen te vinden die dit kunnen begeleiden. De kans is groot, dat we vele werkoverleggen later nog niks op papier hebben. Of het plan blijft onvolledig en belandt in de kast. Niemand doet er eigenlijk iets mee.

;

We zijn goed in heel veel doen. Maar we missen waarom we het doen. Hierdoor wordt het onduidelijk wat je nu moet doen in de klas. Iedereen maakt dan zijn eigen persoonlijke keuzes. We zitten niet op één lijn en hebben niet dezelfde focus. Ook missen we de middelen om passend onderwijs te realiseren. We zijn nu handelingsverlegen als leerkracht, als directie en als bestuurder.

Ja, maar hoe maak ik dan beleid?

Dit kan op verschillende manieren. Voor de één is de tijd een belangrijke factor, voor de ander het budget. Ik heb voor verschillende situaties een begeleidingsvorm. Hieronder zie je een aantal voorbeelden. Staat jullie wens of vorm er niet bij? Neem dan met mij contact op en kijken we samen naar jullie wensen. Eén ding is zeker: met mijn specialisme hoogbegaafdheid én 25 jaar ervaring in beleid of projectplannen maken krijg je in ieder geval veel deskundigheid. Ik heb honderden beleidsplannen gemaakt en/of begeleid.

Eén op één begeleiding

 • ik begeleid één school, bestuur of SWV
 • ik ben voorzitter van de werkgroep
 • ik zorg voor het schrijven van het beleidsplan
 • alles is af binnen afgesproken tijd

Voordeel: Dit kost je weinig tijd, maar heeft hoger prijskaartje op basis van offerte 3.500-5.500 euro.

Drie studiedagdelen

 • ik geef 3 studiedagdelen inclusief werkboek
 • er doen minimaal 6 scholen mee
 • maximaal 16 deelnemers in de groep (kan online en live)
 • deelnemers schrijven hun eigen beleidsplan

Voordeel: Dit vraagt weinig budget. Per school is dit 500 euro. Ook kun je in een groep ervaringen uitwisselen. 

Online programma WijsBeleid

 • een volledig online programma
 • video’s, documenten, voorbeeldteksten, formats
 • je schrijft zelf je beleidsplan
 • je kunt het gratis uitproberen met WijsBeleid 2.0 introductie

Voordeel: Dit kost het minste budget 497 euro en je krijgt toch alle informatie van een specialist. Lees meer op: WijsBeleid

Maak een start met beleid!

 • maak je eerste hoofdstuk beleid af
 • ik bied je structuur en praktische informatie
 • je krijgt video’s, voorbeeldteksten, werkagenda en een format
 • je kunt hiermee één hoofdstuk van je beleid volledig schrijven
 • geschikt voor een nieuw of een te herzien beleidsplan
 • WijsBeleid 2.0 introductie is helemaal gratis!

Schrijf je hieronder in en ontvang in je mail direct de toegang.

Neem contact op

Ben je op zoek naar begeleiding in passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen? Wil je onderzoek doen? Heb je een beleidsplan nodig? Of wil je een ander plan, project of traject realiseren? Leg je wens of idee aan me voor. Dan kunnen we samen kijken of ik van betekenis kan zijn. Neem contact op. Ik kijk uit naar je bericht.

7 + 9 =

Onderzoeken & (beleids)plannen

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief van WijsSein:

=

Praktische tips en adviezen

=

Handige documenten

=

Aanbiedingen