Hoogbegaafde leerlingen leren te weinig

Uit onderzoek blijkt dat we in Nederland nog moeite hebben om passend onderwijs te bieden voor (hoog)begaafde leerlingen. Deze leerlingen leren niet of te weinig op school. Dit heeft gevolgen voor hun welbevinden en toekomst.

Willy de Heer heeft 7 jaar onderzoek gedaan. Dit resulteerde per september 2017 in een omvangrijk proefschrift: “Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs. Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden”. Zij vond dominante overtuigingen in Nederland, waardoor een negatieve attitude ten aanzien van (hoog)begaafde leerlingen ontstaat en ten aanzien van aan hen aangepast onderwijs.

 

;

Emotioneel verzet

Er bestaat emotioneel verzet tegen aangepast onderwijs voor de zogenoemde ‘intellectuele elite’. Dit wordt gevoeld als voortrekken. De ‘gelijkheid troef’ oftewel iedereen is gelijk, is de politieke trend. Er wordt gedacht dat heterogene groepen voor elke leerling beter is. Dit stagneert onderwijs met ontwikkelingsgelijken.

;

Extra aandacht is niet nodig

Er is geen specifieke aandacht nodig, want hoogbegaafde leerlingen komen er wel. Extra aandacht geven aan deze leerlingen gaat ten koste van de andere leerlingen. Er wordt gedacht dat andere leerlingen de begeleiding harder nodig hebben. Dit stagneert een stijgende leerlijn voor de hoogbegaafde leerlingen om hun potentieel te ontwikkelen.

;

Vroeg wijs is vroeg zot

De doctrine ‘vroeg wijs, is vroeg zot’ is hardnekkig. Dit betekent dat we het als schadelijk zien voor de toekomst van hoogbegaafde kinderen om ze op jonge leeftijd ‘wijs’ te maken. Dit stagneert het vroeg signaleren (peuters/kleuters), extra stimuleren of diverse vormen van versnellen.

WijsSein onderzocht bij meer dan 300 scholen:

meer dan 70% van de scholen biedt nog géén basisondersteuning

1 op de 5 scholen ziet begaafde leerlingen vroegtijdig uitstromen

1 op de 4 ouders van een begaafd kind is niet tevreden over het benodigde onderwijs

Gelijke kansen door ongelijk onderwijs
In Nederland hebben we vele jaren inspanning verricht om te zorgen dat de leerlingen, die leerachterstanden hebben, zoveel mogelijk passende ondersteuning krijgen om zich tóch te kunnen ontwikkelen. Vanuit het potentieel van het kind wordt er alles gedaan om het kind te laten leren, groeien en ontwikkelen. Deze inspanningen zijn minder vanzelfsprekend voor leerlingen die een (flinke) leervoorsprong kennen. Zij redden zich wel, is de gedachte. Zij kunnen niet vanuit hún potentieel leren, groeien en ontwikkelen, tenzij ook voor deze leerling een passend onderwijs aanbod komt.

Elke leerling heeft het recht op school iets nieuws te leren
Ook de hoogbegaafde leerlingen hebben het recht om hun onderwijsperiode nuttig te besteden door dagelijks te kunnen leren op eigen leerniveau, in eigen leertempo en met welbevinden in verbinding met andere (ontwikkelingsgelijke) leerlingen. Niet langer een remmende leerlijn, maar een stijgende leerlijn. Dit vraagt om een ander onderwijs aanbod.

Potentieel ontwikkelt zich tot resultaat. Zonder onverschilligheid. Zonder schaamte.
Het potentieel van een hoogbegaafde leerling mag zich ook ontwikkelen tot een goed schoolresultaat en passend schooladvies. Hiervoor is een omgeving nodig waar de emoties onverschilligheid en schaamte geen bodem krijgen om te groeien. Onverschilligheid (apathie) leidt tot onderpresteren. Schaamte leidt tot een laag welbevinden. Voor veel hoogbegaafde leerlingen is dit de realiteit die zij op school ervaren. Dit vraagt om een passend onderwijs aanbod én passende begeleiding.

 

Herken je één van onderstaande situaties?

;

Onze basisondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen is een gatenkaas. Sommige leerkrachten signaleren wel, anderen niet. We hebben wel een plusklas, maar we compacten en verrijken niet consequent in elk leerjaar. Het is afhankelijk van de leerkracht of een (hoog)begaafde leerling passend onderwijs krijgt. We hebben onvoldoende zicht op wat wel en niet goed gaat.

;

Plannen maken kost zoveel tijd. Het is geen leuke klus om te doen. We zoeken formats en goede voorbeelden, maar andere scholen delen niet zomaar hun aanpak. Er zijn weinig mensen te vinden die dit kunnen begeleiden. De kans is groot, dat we vele werkoverleggen later nog niks op papier hebben. Of het plan blijft onvolledig en belandt in de kast. Niemand doet er eigenlijk iets mee.

;

We zijn goed in heel veel doen. Maar we missen waarom we het doen. Hierdoor wordt het onduidelijk wat je nu moet doen in de klas. Iedereen maakt dan zijn eigen persoonlijke keuzes. We zitten niet op één lijn en hebben niet dezelfde focus. Ook missen we de middelen om passend onderwijs te realiseren. We zijn nu handelingsverlegen als leerkracht, als directie en als bestuurder.

Wil je onderzoek doen en/of een goed plan?

Met onderzoek kun je de huidige status en de gewenste ambitie in kaart brengen. Maak gebruik van de vragenlijsten van WijsSein. Om het schoolprofiel te onderzoeken, kennis en vaardigheden van leerkrachten te meten en de oudertevredenheid te peilen. Natuurlijk zijn de vragen gericht op de realisatie van passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen in jullie situatie of omgeving.

Met een (beleids)plan krijg je focus op basis van gemaakte keuzes: van idee naar realisatie. Maak gebruik van de informatie, formats, ervaring en de structurele aanpak van WijsSein. Hiermee ga je efficiënter, effectiever en op een leuke wijze aan de slag met het maken van een (beleids)plan. Een inspirerend, gedragen en helder plan komt gegarandeerd af. De doorlooptijd bepalen jullie: 6 weken, 4 maanden of een heel schooljaar.

Onderzoeken & (beleids)plannen

Op welke manieren kan ik begeleiden in het maken van beleid?

Dit kan op verschillende manieren. Voor de één is de tijd een belangrijke factor, voor de ander het budget. Ik heb voor alle situaties een begeleidingsvorm. Hieronder zie je een aantal voorbeelden hoe je beleid kan maken met de juiste informatie, binnen jouw beschikbare tijd en budget.

Eén op één begeleiding

 • Ik begeleid één school, bestuur of SWV.
 • Ik ben voorzitter van de werkgroep.
 • Ik zorg voor het schrijven van het beleidsplan.
 • Alles is af binnen afgesproken tijd.

Voordeel: Dit kost je weinig tijd. Ongeveer 6 vergaderingen en 1 uur voorbereiding per vergadering.

Nadeel: Dit vraagt meer budget. Gemiddeld 3.500 tot 5.500 euro.

Offerte: in een offerte geef ik de exacte prijs.

Drie studiedagdelen

 • Ik geef 3 studiedagdelen inclusief werkboek.
 • Er doen minimaal 6 scholen mee.
 • Maximaal 16 deelnemers in de groep.
 • Deelnemers schrijven hun eigen beleidsplan.

Voordeel: Dit vraagt weinig budget. Per school is dit 500 euro. 

Nadeel: Dit vraagt meer tijd. De deelnemers schrijven zelf het plan.

Offerte: in een offerte kan ik aanvullende opties geven over oa het nakijken van beleidsplannen.

Online programma WijsBeleid

 • Een volledig online programma
 • Video’s, documenten, voorbeeldteksten
 • Formats
 • Er zijn drie verschillende pakketten: met wel of niet extra ondersteuning van mij.

Voordeel: Dit kost minder budget dan het inhuren van specialisme.

Nadeel: Dit vraagt meer tijd. De deelnemers schrijven zelf het beleidsplan.

Lees meer: alle informatie over dit programma is te vinden op de pagina WijsBeleid

Combineren mag ook!

Wil je alles ontvangen tegen een gunstige prijs en met geringe tijdsinvestering? Kijk dan eens naar onderstaande combinatie (alleen als combinatie af te nemen).

 • Drie studiedagdelen met minimaal 6 scholen en maximaal 16 deelnemers.
 • Zestien maanden toegang tot het online programma WijsBeleid met alle video’s, formats, documenten en voorbeeldteksten.
 • Eén keer feedback op het volledige beleidsplan en persoonlijke vragen.

Totale kosten per school: 1.150 euro.

Neem contact op

Ben je op zoek naar begeleiding in passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen? Wil je onderzoek doen? Heb je een beleidsplan nodig? Of wil je een ander plan realiseren? Leg je wens of idee aan me voor. Dan kunnen we samen kijken of ik van betekenis kan zijn. Neem contact op. Ik kijk uit naar je bericht.

6 + 15 =

"Leerkrachten weten dat elk kind zich kan ontwikkelen, maar niet met hetzelfde onderwijs"

Gelijke kansen door ongelijk onderwijs: daar geloof ik in. Ieder kind mag zijn potentieel ontwikkelen en dit kan niet door ieder kind hetzelfde onderwijs te geven. Dit vinden we logisch voor kinderen met een flinke achterstand. Dit is ook logisch voor kinderen met een flinke voorsprong.

Ik ben werkzaam als specialist hoogbegaafdheid. Mijn opdrachtgevers zijn onder andere samenwerkingsverbanden, besturen, scholen en opleidingsinstellingen. Ik verricht onderzoeken, zet projecten op, ontwikkel beleidsplannen, geef opleidingen en studiedagen. Ook richt ik voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in of begeleid ik scholen naar een volgend niveau.

 

Blijf op de hoogte en ontvang:
=

Praktische tips en adviezen

=

Handige documenten

=

Aanbiedingen

 

Ja, ik wil dit graag ontvangen!

Klik op onderstaand knop om je in te schrijven.