In deel 1 van het blog ‘lage citoscore hoogbegaafde leerlingen’ hebben we de casus van een leerkracht neergezet. Op basis van deze casus hebben we een aantal oorzaken neergezet waarom hoogbegaafde leerlingen lage citoscores kunnen halen. In deel 2 willen we een aantal blikopeners noemen: mogelijkheden om de toets resultaten te verbeteren.

De vraag van de leerkracht was immers:

‘Wat ik steeds meer en vaker merk, is dat onze hoogbegaafde leerlingen op toetsen (en dan met name de citotoetsen) beneden hun niveau scoren. Ik heb het hier ook veel over met collega’s. Ik denk dat het te maken heeft met werkhouding, te moeilijk denken en het eigenlijk te makkelijk vinden. Hoe kunnen we dit verbeteren?’